Regulamin


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.palleroshop.com;
  5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.palleroshop.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Pallero sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Właścicielem sklepu internetowego palleroshop.com (zwanego dalej Sklepem) jest Pallero Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stawowej 1/1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000727139, posiadająca numery NIP 8982242564 oraz REGON 369962233.
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacja zawartych w nim warunków i kosztów dostawy.
3. Klientem nazywa się osobę lub firmę/instytucję, która wypełniła formularz rejestracyjny lub zgłoszeniowy. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie. 

II. OFERTA
1. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych (za wyjątkiem wybranych towarów z zakładki OUTLET, gdzie wady fizyczne produktów są opisane)  i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do sprzedaży.
2. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta dla wersji produktu zgodnej z opisem towaru. Prezentowane zdjęcie może odbiegać od wersji przedstawionej w jego opisie.
3. Oferta prezentowana na stronach internetowych Sklepu nie jest stanem magazynowym Sklepu. Część prezentowanych towarów dostępna jest natychmiast (w opisie produktu widnieje wówczas komunikat: „Produkt dostępny”). Pozostałe towary są zamawiane przez Sklep po złożeniu zamówienia przez Klienta lub znajdują się w showroomie Pallero Light & Object we Wrocławiu i są przeznaczone do sprzedaży stacjonarnej.
4. Wszystkie ceny produktów znajdujących się w ofercie sklepu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego. Sklep zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych oraz zmian asortymentu i cen towarów bez podania przyczyny.
5. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych - Sklep podejmie próbę kontaktu z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.
6. Terminy realizacji zamówień są wyszczególnione przy każdym produkcie. UWAGA: produkty należące do kategorii NOWOŚCI oraz inne z pozostałych kategorii mogą być realizowane w dłuższym terminie nawet do 12 tygodni o czym Klient zostanie poinformowany przez Sklep drogą elektroniczną lub telefoniczną.
7. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej zdjęcia oraz opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.
8. Jeśli cechy oferowanych towarów odbiegają od prezentowanych zdjęć, jest to wyraźnie zaznaczone w opisie towaru. Taka sytuacja może dotyczyć wersji kolorystycznej lub innej cechy tego samego towaru.
9. Z przyczyn niezależnych od Sklepu przedstawione terminy dostaw mogą ulec wydłużeniu. W przypadku ich przekroczenia Sklep informuje Klienta o nowym przewidywanym terminie dostawy.
10. Promocje organizowane przez Sklep nie łączą się z innymi oraz nie obowiązują na nie wcześniej udzielone rabaty.
11. Sklep palleroshop.com posiada w swojej ofercie Bony Podarunkowe o różnych wartościach, ograniczone czasowo. Ich ważność podana jest każdorazowo na bonie. Bon podlega wymianie wyłącznie na towar o tej samej wartości lub wyższej. Różnica jest wówczas dopłacana przez Klienta. Bon nie może być wymieniony na gotówkę lub jego wartość nie może być zwrócona w inny sposób.

 
III. ZAMÓWIENIE
1. Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza.
2. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas potrzebny na skompletowanie zamówionych towarów i zrealizowanie wysyłki. W przypadku, gdy przewidywany czas realizacji jest dłuższy niż podany na stronach internetowych, Sklep kontaktuje się z Klientem, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję nowego terminu dostawy.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru u dostawcy, o czym Sklep nie miał informacji w momencie składania zamówienia przez Klienta. Wpłacone przez Klienta środki zostaną wówczas zwrócone na wskazany rachunek bankowy.
4. Korektę do swojego zamówienia Klient może wprowadzać do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez Sklep. W wypadku opłaconego zamówienia Sklep zwraca wpłacone środki pomniejszone o koszty obsługi bankowej i księgowej.
5. Po potwierdzeniu zamówienia towarów niedostępnych w magazynie, Klient jest zobowiązany do wpłacenia zaliczki w wysokości 30% ceny brutto towaru. Pozostałą część Klient opłaci, gdy Sklep sprowadzi towar od producenta.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, które zawiera niekompletne dane, np. błędny adres wysyłkowy, brak adresu e-mail, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Również zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia ich złożenia będą uznane za nieaktualne i nie będą realizowane. Wyjątek stanowią indywidualne ustalenia między Klientem, a Sklepem.
7. Na wszystkie towary sprzedawane w naszym Sklepie wystawiamy faktury VAT.
8. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na firmę lub instytucję, należy podać nazwę podmiotu, dane oraz NIP. Dokonując zakupu w Sklepie, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.

 
IV. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIONY TOWAR
1. Możliwe są następujące formy płatności:
a) Przelewem. Jeśli towar jest dostępny w magazynie, Sklep rezerwuje go i przesyła do Klienta wiadomość e-mail zawierającą numer rachunku bankowego do wpłaty należności. Po zaksięgowaniu wpłaty towar zostaje wysłany do Klienta. Przy braku dostępności towaru Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 30% ceny brutto towaru. Pozostałą część Klient opłaci, gdy Sklep sprowadzi towar od producenta, a Klient otrzyma wiadomość drogą mailową o statusie zamówienia i informacji dotyczącej płatności.
b) Za pośrednictwem sieci IAIpay (z uwzględnieniem przelewów elektronicznych oraz kartami płatniczymi
c)  Za pobraniem – w przypadku wyboru tej drogi płatności pobierana jest dodatkowa opłata (jak w punkcie V. Regulaminu). Maksymalna kwota pobrania wynosi 3000 PLN.2.
W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. 

V. DODATKOWE OPŁATY
1.Sklep pobiera dodatkowe opłaty w przypadku:
a) Płatności za pobraniem – opłata w wysokości 10 PLN 

VI. WYSYŁKA
1. Towar wysyłamy z magazynu w ciągu 48 h od zaksięgowania należności na koncie, wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich na terenie Unii Europejskiej. Nie jest możliwe dokonanie wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej. Usługi transportowe obejmują dostarczenie towaru do parteru pod wskazany adres. Jeśli dostarczane są artykuły na paletach, Klient osobiście musi zorganizować rozpakowanie i wniesienie towaru z palety do lokalu. Klient ma możliwość wyboru dostawy z wniesieniem, której koszt jest określony w koszyku.
2. Wszystkie wysyłane towary objęte są ubezpieczeniem zagwarantowanym przez firmę kurierską.
3. Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1-2 dni roboczych od wysyłki z naszego magazynu.
4. W przypadku zamówień większej ilości produktów Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w osobnych partiach po uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu tego z Klientem drogą elektroniczną lub telefoniczną.
5. W przypadku odbioru przesyłki w miejscu wskazanym przez Klienta rekomendowane jest, aby Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę sprawdziłpod kątem kompletności oraz ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient proszony jest o poinformowanie o tym osoby dostarczającej przesyłkę i w obecności tej osoby spisanie stosownego protokołu reklamacji. Protokół reklamacji ułatwia i przyspiesza proces rozpatrywania reklamacji ilościowej bądź jakościowej w firmie kurierskiej. Na spisanie protokołu szkody Klient ma 7 dni.
6. W przypadku nieodebrania przez Klienta wysłanego towaru, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki [wynika to z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych w § 37 stanowi, iż za czynności związane ze zwrotem przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego do nadawcy (po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy) pobiera się opłatę] oraz ponownej jej wysyłki. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana przez okres dwóch miesięcy. Klient zostanie powiadomiony o ostatecznym terminie odbioru. Po tym czasie zawartość przesyłki ulega przejęciu przez Sklep, a wpłacone wcześniej środki nie zostaną zwrócone.7. Koszty wysyłki zamówień zależą od wagi zamówionych towarów i zostały określone w zakładce "Koszty wysyłki" na stronie sklepu. 

VII. REKLAMACJE
1. Sklep jako sprzedawca odpowiada przed Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej.
2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres office@pallero.space. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdy to niemożliwe do poinformowania Klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
3. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.
4. Sklep nie jest producentem towarów. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru przez okres gwarancji wskazany w karcie gwarancyjnej.
5. Wszystkie towary oferowane przez Sklep są przeznaczone do użytku domowego. Reklamacje towarów wykorzystywanych w celach komercyjnych mogą zostać odrzucone przez producenta – jeśli wada towaru będzie wynikać z intensywnego użytkowania w warunkach innych niż domowe. Odpowiedzialność Sklepu względem dokonującego zakupu przedsiębiorcy uregulowana jest przepisami Kodeksu Cywilnego, bez zastosowania Ustawy o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej.

 
VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (Zwroty)
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie towaru z fakturą VAT przed jego upływem na adres wskazany w pkt. 3 lub wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres office@pallero.space . Wpłacone środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, pod warunkiem zwrotu towaru. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot i wymiana towaru nie dotyczą zamówień złożonych przez firmy, instytucje, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty lub osoby prowadzące działalność gospodarczą.
2. Sklep wydłuża termin zwrotu do 30 dni, przy czym termin 30 dni jest obliczony jako maksymalny termin pomiędzy datą otrzymania towaru a datą przyjęcia zwracanego towaru do magazynu.
3. Zwracany towar należy odesłać na adres: Pallero Sp. z o.o. ul. Ludowa 47, 56-100 Wołów. W przypadku towarów o dużych gabarytach należy skontaktować się ze Sklepem drogą elektroniczną (office@pallero.space) w celu ustalenia adresu odesłania zwracanego towaru.
4. Przesyłki odsyłane do Sklepu za pobraniem nie będą przez Sklep odbierane.
5. Przesyłki wysłane na koszt Sklepu również nie będą przez Sklep odbierane.
6. Klient odstępujący od umowy otrzymuje do akceptacji fakturę korygującą, przesłaną przez Sklep drogą elektroniczną lub pocztą (w zależności od wyboru formy dostarczenia faktury).
7. Towary wykraczające poza standardową ofertę sklepu, sprowadzane na indywidualne zamówienie Klienta nie podlegają zwrotowi.
8. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta.  

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PRZEZ PALLERO SP. Z O.O. DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU
1. Informacje wskazane poniżej zostają Użytkownikowi udostępniane także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronach Sklepu.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu jest Pallero Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
3. Kontakt do Administratora w sprawie ochrony danych osobowych – office@pallero.space lub adres pocztowy w pkt I 
4. Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie:
a) w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży towarów ze Sklepu - podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu;
b) w celu prowadzenia konta Użytkownika Sklepu - podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu;
c) w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych - w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
d)  jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Użytkownika albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili;
e) w celu kierowania do Użytkownika na stronie Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu towarów z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez Użytkownika zakupów – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu towarów oferowanych w Sklepie;
f) w celach marketingowych - na podany przez Użytkownika adres do doręczeń Administrator od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie Sklepu lub ofercie jego partnerów handlowych – podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów; Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się ze Sklepem,
g) w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Sklepu,
h) w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.
5. Dokonując zakupów w Sklepie Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.
6. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika towarów, w tym odbioru płatność za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.
7. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi.
8. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Sklep zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu wysokiego poziomu szyfrowania połączenia HTTPS/SSL zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami, współpracuje ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych.
9. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
10. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.
11. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Pallero Sp. z o.o. danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności. 

X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.
2. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel